1. Signaling Pathways
  2. Immunology/Inflammation
  3. ALCAM/CD166
  4. ALCAM/CD166抑制剂

ALCAM/CD166抑制剂

ALCAM/CD166抑制剂 (1):

目录号 产品名 作用方式 纯度
  • HY-P99788
    Praluzatamab Inhibitor
    Praluzatamab 是一种靶向活化白细胞粘附分子 (ALCAM/CD116) 的单克隆抗体。Praluzatamab 可用于合成 Praluzatamab ravtansine (抗体活性分子偶联物)。Praluzatamab 可用于癌症研究。